Konštrukcia a materiály

THREE systém® je certifikovaný konštrukčný stavebný systém výstavby z inovatívnych materiálov z ekologicky čistých surovín. Nosným prvkom drevenej rámovej konštrukcie je LVL – lepené vrstvené drevo, izolačným a výplňovým materiálom je PUR panel Linitherm, pričom z vonkajšej strany je stavba uzatvorená plným záklopom z MgO dosky. Popri ekológii a úspore energií je dôležitý aj ekonomický aspekt samotnej výstavby - nárast podlahovej plochy a rýchlosť výstavby bez mokrých procesov, pri minimálnom odpade.

Nízkoenergetický stavebný THREE systém ® je moderný prefabrikovaný panelový systém, ktorý splní požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov. Tento nízkoenergetický panel s použitím nových prvkov stavebnej technológie 21.storočia šetrí čas a peniaze a je šetrný k životnému prostrediu.

Systém je použiteľný pre výstavbu jedno a dvoj poschodových domov, bytových domov, dielní, priemyselných a hospodárskych stavieb najrôznejšieho druhu. Veľkou výhodou je jednoduchý, stabilný a veľmi praktický spôsob výstavby.

Konštrukcia panelov a porovnanie s konvenčnými materiálmi

Systém tvoria tieto zložky, ktoré tvoria kompletnú stenu domu. Toto zloženie spĺňa všetky nároky na statiku, bezpečnosť a izoláciu. Ďalšia externá izolácia vo forme fasádneho polystyrénu EPS je iba pre účely aplikácie fasádnej omietky, neplní už dodatočnú funkciu izolácie. Výhody takýchto stien sú najmä v kompaktných rozmeroch a trvanlivosti. Veľkou výhodou užších stien je aj vo väčšej svetelnosti interiéru vdaka väčšiemu uhlu, pod kotrým vniká svetlo do interiéru.

Hlavné zložky sú:

  • LVL hranol – nosný prvok systému
  • PUR/PIR panel – tepelno-izolačná funkcia
  • MgO doska – vonkajší záklop na ochranu stavby

Izolačný systém - Linitherm®

Tenký tepelno-izolačný systém nemeckého výrobcu od spodnej stavby až po strechu. S prvkami LINITHERM je možné Vašu budovu zatepliť tak, aby spĺňala akýkoľvek energetický štandard – až po štandard záväzný pre pasívne domy. Systémy LINTHERM® zaisťujú príjemnú teplotu po celý rok. V zime zabraňujú tepelným stratám a v lete účinne chránia proti horúčave. Vďaka ich vynikajúcim tepelno-izolačným vlastnostiam je možné technické zariadenie budovy dimenzovať na podstatne menší výkon a teda úspornejšie.

Výhradný dodávateľ

Nosné hranoly - LVL Ultralam ®

Paralelne vrstvené dýhy sú pomerne náročným technologickým postupom vzájomne lepené v homogénny celok s vynikajúcimi pevnostnými a nemennými kvalitatívnymi vlastnosťami. Ultralam™ je obchodná značka výrobcu pre konštrukčný materiál – vrstvené drevo, LVL – laminated veneer lumber. Vrstvené drevo svojimi vlastnosťami a pevnostnými parametrami predčí rastlé aj lepené drevo.

Dodávateľ

MgO dosky - vonkajšie opláštenie

MgO dosky sú oficiálne certifikované slovenským a tiež českým skúšobným ústavom ako absolútne nehorľavé – kategória A1 – a sú úplne odolné ohňu do teploty 800°C. Pri pôsobení ohňa nevytvárajú žiaden dym ani žiadne iné exhaláty. Silná sieť zo sklených vlákien tvorí súčasť dosiek v dvoch vrstvách, čo spôsobuje, že veľmi efektívne odolávajú úderom a nárazom. MgO dosky majú hladký povrch a vysokú mechanickú odolnosť. Úder, náraz, alebo škrabanec nespôsobia priehlbeň ani ryhy. MgO dosky sú 100% bez azbestu, radiácie, formaldehydu, nevytvárajú žiadne organické substancie ani výpary škodlivé ľudskému organizmu. Použitie tohto materiálu v súčasných nízkoenergetických stavbách v skladbe obvodového plášťa a priečok napomáha zvýšiť význam nízkoenergetického domu pri šetrení energiami na vykurovanie. Zároveň MgO dosky účinne absorbujú zvuk.

Dodávateľ

Postup výstavby

Krok 1

Osadenie podstenových hranolov po obvode a rohových stĺpikov na pripravenej základovej doske.

Krok 2

Ukončené podstenové hranoly po obvode a vnútri, osadené všetky rohové stĺpiky – skladanie obvodových stien v dvoch smeroch po obvode.

Krok 3

Ukončené panely obvodových stien, vymedzene okenné a dverné otvory.

Krok 4

Ukončené obvodové steny THREE SYSTÉMU, osadené nadstenové hranoly a všetky vnútor. priečky.

Krok 5

Osadenie stropných hranolov, vymedzenie a stabilizácia diafragmami.

Krok 6

Ukončená stropná konštrukcia – ako alternatíva može byť pochôdzna, osádzanie strešnej konštrukcie.

Krok 7

Ukončená strešná konštrukcia, zaklápaná nadkrokvovou PUR izoláciou od rímsy k hrebeňu, kotvená kontralatami, ukončené štítové konštrukcie.

Krok 8

Ukončený TRHEE SYSTÉMU ® - zaizolovaná stavba t.j. - obvodové steny, štíty a strecha; ukončený záklop obvodových stien MgO – pripravené pre osadenie výplní otvorov a strecha pripravená pre krytinu.